GEBRUIKSVOORWAARDENMogelijkheid tot verzet


De gebruiker aanvaardt deze voorwaarden voor gebruik van de website van SEASIDE GALLERY met uitzondering van alle andere en erkent kennis ervan genomen hebben voor elke raadpleging en gebruik.


Links

 

Deze site kan een link naar andere sites van SEASIDE GALLERY bevatten. Deze sites bezitten hun eigen inhoud, vertrouwelijkheidspolitiek en hun eigen link naar andere sites.

SEASIDE GALLERY heeft geen enkele controle op de sites waarvan zij geen eigenaar is en de bescherming van de persoonlijke gegevens niet kan garanderen. Behalve anders aangeduid, ondersteunen wij geen enkele van deze sites en wij nemen dus uitdrukkelijk afstand van de inhoud van deze sites. Deze regel is van toepassing op elke link naar externe sites.

Wij verzoeken bijgevolg de gebruiker om kennis te nemen van de maatregelen die door deze sites worden getroffen.

De sites die op internet worden gepresenteerd, evolueren snel en sommige onder hen kunnen verdwijnen of niet meer actueel zijn. Hoewel SEASIDE GALLERY er alles aan doet om de actualiteit te volgen, kunnen wij geen up-to-date status van de externe links garanderen.

 

Digitale bescherming


De gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkel virus, spyware of enig bestand in te brengen die de goede werking van deze site op vrijwillige of onvrijwillige wijze kunnen verstoren, op straffe van vervolging. Wij verzoeken bijgevolg iedere gebruiker om zelf de controlemaatregelen te treffen voor de hardware die voor elk bezoek naar deze site wordt aangewend.

 

Wijziging van de site


Wij reserveren ons het recht om op elk moment en zonder kennisgeving verbeteringen of wijzigingen van de informatie, diensten, producten en inhoud door te voeren.