WETTELIJKE BEPALINGEN


CopyrightEigendom van de site

 

De teksten, de foto's, het grafisch ontwerp, de animaties, diaporama's, de klanken, de structuur en de presentatie van deze site bepalen de inhoud ervan; deze is eigendom van de vennootschap WILEMMA besloten BVBA, met kapitaal van 20.000 euro, onder het ondernemingsnummer 0466.383.522 ingeschreven en waarvan het hoofdkantoor zich op het Biekorfstraat 17 te 8400 Oostende in België bevindt. 

Elke totale of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de inhoud van deze site, ongeacht de manier waarop, is zonder schriftelijke en voorafgaande vergunning van de vennootschap WILEMMA besloten BVBA strikt verboden. Elke overtreding van dit verbod zou een overtreding van de wetten inzake het intellectueel eigendomsrecht vormen.


Merk

 

SEASIDE GALLERY is door mijnheer Christophe POTIGNY, directeur van de publicatie van deze site en zaakvoerder van de vennootschap WILEMMA BVBA een gedeponeerde handelsmerk. Deze merken worden als commerciële namen voor haar verschillende activiteiten gebruikt.

Elke totale of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de inhoud van dit merk, ongeacht de manier waarop, is zonder schriftelijke en voorafgaande vergunning van de mijnheer Christophe POTIGNY strikt verboden. Elke overtreding van dit verbod zou een overtreding van de wetten inzake het industrieel eigendomsrecht vormen.


site MANAGEMENT


VirtualMedia

www.virtualmedia.fr

 


VertrouwelijkheidspolitiekBescherming van de gegevens

 

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in verband met de bewerking van vertrouwelijke informatie, erkent de onderneming WILLEMA BVBA dat zij een verklaring heeft verricht bij de Commissie voor de Bescherming van het Privéleven (CBPL). 

Identificatienummer bij de CBPL: VT 005009127

De persoonlijke gegevens die door de gebruikers van deze sites worden verschaft zijn bestemd voor de behandeling van hun bestelling, het beheer van hun account zodat zij toegang hebben tot het raadplegen en het downloaden van afbeeldingen, het toezenden van bijwerkingen, het aanbieden van nieuwe producten en diensten en hen op de hoogte houden van de actualiteit en de evenementen die verband houden met de activiteiten van SEASIDE GALLERY. De informatie over hun profiel, zoals leeftijd en geslacht, zijn bestemd voor het presenteren van individuele diensten en producten of speciale aanbiedingen.

SEASIDE GALLERY verplicht zich ertoe deze inlichtingen niet aan derden door te geven en de vertrouwelijkheid ervan te respecteren. Alleen onze partners in de activiteiten die verband houden met deze sites kunnen toegang hebben tot deze gegevens.

Sommige informatie betreffende het bladeren van de gebruiker op de sites kan worden vastgelegd, met name de geraadpleegde pagina's, de data en tijd van de verbinding, de periode dat de gebruiker op de sites blijft en de meest gebruikte woorden bij het zoeken naar afbeeldingen, producten en diensten. Deze informatie is anoniem en maakt het ons niet mogelijk de gebruiker te identificeren.

SEASIDE GALLERY behoudt zich het recht voor om op elk moment hun vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen, op voorwaarde dat dit op de site wordt vermeld.

 

Recht van wijziging

 

De gebruiker beschikt over het recht van toegang, wijziging en beroep betreffende zijn persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een verzoek aan het volgende adres: 

WILEMMA BVBA
Biekorfstraat 17
8400 Oostende
België